Predstavljanje radnje
 
Istorijat i info
Naši korisnici
 
Osnovne aktivnosti
Unutrašnje i spoljašnje čišćenje objekata
Završni radovi
Pranje tepiha i industrijskih podova
Iznajmljivanje opreme
 
Galerija
Oprema koju koristimo
Objedinjeni cenovnik
Terenski tarifni sistem
 
 

šta pišu o nama

Lokacija perionice Cenovnik pranja tepiha

 


 

 

PoCid Comm je kompjuterski program koji omogućava evidenciju dolaznih telefonskih poziva, prijem SMS poruka i odgovor iz samog programa, sa mogućnošću upisivanja podsetnika uz dolazni telefonski broj.Paket POCID System predstavlja POSLOVNI ORGANIZATOR sa CALLER ID sistemom koji je prilagođen poslovanju svih preduzeća, ustanova i službi čiji posao je vezan za komunikaciju putem telefona. Omogućava sve vrste informacija o dolaznom pozivu kao i obradu podataka u realnom vremenu (u toku razgovora sa komintentom).

PoCid Taxi je kompjuterski program za taxi službe koji omogućava evidenciju dolaznih telefonskih brojeva, prijem SMS poruka kao i odgovor iz samog programa, formiranje crnih listi i prosleđivanje vožnji uz brojne korisne izveštaje za taxi udruženja ili firme. Program je koncipiran tako da dispečar u toku razgovora sa korisnikom usluge odabere lokaciju preuzimanja i vozilo koje će poslati tako da je vožnja već prosleđena u momentu završatka razgovora i evidentirana po sistemskom vremenu na računaru.